رئيس بنگاه يا شرکت تجاري مکلف به رعايت چه اموري است ؟

ساخت وبلاگ
چکیده : برابر ماده 16 قانون تجارت در نقاطي که وزارت دادگستري لازم بداند دفتري به نام دفتر ثبت تجاري تشکيل مي... با عنوان : رئيس بنگاه يا شرکت تجاري مکلف به رعايت چه اموري است ؟ بخوانید :
برابر ماده 16 قانون تجارت در نقاطي که وزارت دادگستري لازم بداند دفتري به نام دفتر ثبت امور ذيل مي باشد :
1- در سرلوحه کاغذهاي تجاري و صورت حساب هاي فروش و يادداشت ها و برگ هاي سفيد و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاري که مورد استفاده وي مي باشد عنوان تجاري و شماره ثبت دفتر را قيد نمايد.
2- هر گونه تغيير و تبديلي که در مفاد بندهاي اظهارنامه بندهاي اظهارنامه به عمل آيد ظرف سه روز آن تغييرات را در سه نسخه تهيه و به دفتر ثبت تجاري محل ارسال دارد تا در سوابق منعکس و مراتب به وزارت بازرگاني اعلام شود.
3- در صورتي که دچار توقف يا انحلال گردد نيز به همين ترتيب بايد اقدام نمايد.

تماس با ما:
021-43927 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000
info@companyregister.ir
https://companyregister.ir
خيابان وليعصر، تقاطع نيايش، بلوار اسفنديار، پلاک 90

آدرس : خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90

...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 14 تاريخ : دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت: 18:17