ثبت تغييرات (تبديل) سهام شرکت

ساخت وبلاگ
چکیده : يکي از موارد ثبتي، درخواست ثبت تبديل سهام در شرکت هاي سهامي مي باشد که مطابق مواد 43 به بعد لايحه اص... با عنوان : ثبت تغييرات (تبديل) سهام شرکت بخوانید :
يکي از موارد ثبتي، درخواست ثبت سهام در شرکت هاي سهامي مي باشد که مطابق مواد 43 به بعد لايحه اصلاحي قانون تجارت صورت مي پذيرد که داراي اثرات متفاوت حقوقي مي باشد.

سهام در مقررات بدين شکل تعريف شده است: سهم قسمتي است از سرمايه شرکت سهامي که مشخص ميزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامي مي باشد.
ورقه سهم سند قابل معامله اي است که نماينده تعداد سهامي است که صاحب آن در شرکت سهامي دارد.سهم ممکن است با نام يا بي نام باشد.
در صورتي که براي بعضي از سهام شرکت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند اين گونه سهام،سهام ممتاز ناميده مي شود.
از جمله اثرات تبديل سهام در شرکت هاي سهامي، شناسايي و رصد سهامداران و همچنين اجازه استفاده از امتيازات هر سهم مي باشد که به طور کلي تبديل سهام به دو دسته به اقسام ذيل تقسيم مي گردد.تبديل سهام بي نام به سهام با نام و بالعکس و همچنين تبديل سهام عادي به ممتاز مي باشد.
تغيير ماهيت شکلي سهام و به موجب آن اصلاح اساسنامه از جمله تقاضاي شرکت هاي سهامي به ادارات ثبتي مي باشد.هر چند قوانين ثبت شرکت ها داراي قدمت طولاني بوده که در آن سهام بي نام با گستردگي مباحث در نظر گرفته شده است که در شرکتداري حاکميتي در کشورهاي پيشرفته تمايل به سهام بي نام از سوي قانون گذار تقليل يافته است.عليهذا در گذشته هدف از تبديل سهام درصورتجلسات شرکت، مباحث مربوط به تسهيل نقل و انتقال و يا مباحث مالياتي بوده.در سال هاي اخير با بررسي پرونده هاي ثبتي، علت عمده تبديل سهام، فرار مالياتي در زمان نقل و انتقال سهام مي باشد که با توجه به اطلاق ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم و مکاتبات سازمان امور مالياتي مبني بر شموليت دريافت ماليات در هنگام نقل و انتقال سهام بي نام و رعايت دقيق ماده 44و 47 لايحه اصلاحي قانون تجارت عملا جلوي فرار مالياتي اين گونه شرکت ها از طريق ادارات ثبت گرفته شده است.
با جميع موارد فوق مراتب تبديل ماهيت سهام به موجب مواد 43 الي 46 لايحه اصلاحي قانون صورت مي پذيرد.
هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خود، سهام بي نام شرکت را به سهام با نام تبديل نمايند، بايد بر طبق مواد زير عمل کند.
در مورد تبديل سهام بي نام به سهام با نام بايد مراتب در روزنامه کثيرالانتشاري که آگهي هاي مربوط به شرکت در آن نشر مي گردد در سه نوبت هر يک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي که کمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به صاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.
در آگهي تصريح خواهد شد که پس از انقضاي مهلت مزبور کليه سهام بي نام شرکت باطل شده تلقي مي گردد.سهام بي نام که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 براي تبديل به سهام با نام به مرکز شرکت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتي که سهام در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس و گرنه از طريق حراج فروخته خواهد شد. آگهي حراج حداکثر تا يک ماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذکور فقط يک نوبت در روزنامه کثيرالانتشاري که آگهي هاي مربوط به شرکت در آن نشر مي گردد، منتشر خواهد شد.فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداکثر يک ماه خواهد بود.در صورتي که در تاريخ تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد.

آدرس: تهران، ملاصدرا، بعد از پل کردستان، شماره 63 ، ساختمان اختصاصي نيک
سايت: nikregister.com
تلفن : 88888822 (100 خط ويژه)
ايميل : info@nikregister.com

آدرس : تهران، ملاصدرا، بعد از پل کردستان، شماره 63 ، ساختمان اختصاصی نیک

...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت: 18:17